วิธีการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อสินค้า

1. มาตรฐานราคาสินค้าทุกประเภท จะมีส่วนลดตามจำนวนในการสั่งซื้อ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม 

    แบบและบริการที่เพิ่มขึ้น พนักงานขายจึงจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุด เพื่อ

    เสนอราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

2. ภาพสินค้าหน้าเว็บไซต์ ที่แสดงผลผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ อาจมี

    ผลทําให้สีตามรูปที่เห็นผิดเพี้ยนจากสีผลิตภัณฑ์จริง

3. ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า เมื่อคิดราคาค่าจัดส่งจะคิดราคาจากคลังสินค้าที่กรุงเทพฯ 

    สำนักงานใหญ่เป็นหลัก

4. การสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนของมูลค่าสินค้า+ค่าจัดส่งสินค้า ก่อนการจัดส่ง

     1 วัน หรือชำระค่าสินค้าในวันที่จัดส่ง

5. การสั่งซื้อ-สั่งผลิตสินค้าตามแบบ ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้า 50% แรกของมูลค่าสินค้า เพื่อเป็นการมัดจำใน

    การเริ่มดำเนินการผลิตตามขั้นตอนแผนการผลิตสินค้า 

6.การสั่งซื้อสินค้ากรุณาติดต่อกับผู้ขายโดยตรง เพื่อสร้างความเข้าใจในรายการสั่งผลิตสินค้า และหรือ สั่งซื้อ

   สินค้าที่ตรงกันเพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้    

   Email:  sales.panichplastic@gmail.com  

   ID LINE: panich_plastic

   ติดต่อสอบถาม : 086-7897135

Visitors: 20,817